Liên hệ

Địa chỉ: 14.01 tầng 14, số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 3195 3301
Fax: (84 28) 3195 3302
Website: www.intsangsa.com

 

Địa chỉ: Phòng 05, Lầu 3B, Tòa Nhà Horison, 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 4) 3715 2785
Fax: (84 4) 3715 2633
Website: www.intsangsa.com

* Bắt buộc điền
 • Liên hệ

  VP Hồ Chí Minh
  14.01 tầng 14, số 132 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
  Điện thoại: (84 28) 3915 3301
  Fax: (84 28) 3915 3302
  Website: http://www.intsangsa.com

  VP Hà Nội
  Phòng 05, Lầu 3B, Tòa Nhà Horison, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  Điện thoại: (84 4) 3715 2785
  Fax: (84 4) 3715 2633
  Website: http://www.intsangsa.com

 • INT Trading Co.,Ltd